• Zwroty i reklamacje

ZWROTY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie: www.salon-solange.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@salon-solange.pl lub wysyłając pocztą. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: FHU PARTNER Jarosław Fałek ul. Modrzewiowa 42, 44-310 Radlin.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Numer konta do zwrotu płatności Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki, jakie poniósł w związku z wysłaniem zakupionego towaru do Klienta. Koszt odesłania Towaru zwracamy do wysokości 6,20zł (sześć złotych 20/100) - koszt najtańszej możliwej dostawy.

Formularz do pobrania: kliknij tutaj !

Ponadto w sytuacji gdy Kupujący (Konsument) korzystał z promocji darmowej wysyłki za zakupy na kwotę minimum 199,00 zł., a dokonany zwrot obniża wartość łącznego zakupu poniżej wymaganego promocją progu 199,00 zł. Kupujący (Konsument) traci prawo do uzyskanej w ten sposób bonifikaty, a od kwoty zwrotu potrącana jest koszt wybranej przez Kupującego (Konsumenta) formy dostawy.

W przypadku, gdy Kupujący (Konsument) korzystał z promocji darmowej wysyłki za zakupy na kwotę minimum 199,00 zł., a dokonany zwrot obejmuje całość zakupu dodatkowo moją zastosowanie przepisy art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie praw konsumenta.

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

REKLAMACJE: 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Opis procedury reklamacyjnej:

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@salon-solange.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

* imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

* datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

* wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Towar reklamowany powinien zostać wysłany na adres: FHU PARTNER